[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Who's using Debian?Organisation name: FusionMarketing, Cracow, Poland
Type of Organization: Commercial
Content: All our private web servers use Debian distribution in different versions and variations. Services as SMTP, POP, DNS or FTP that rely on this servers work continuously and steadily for several years, even on older machines.
We were looking for an open source system with large community support and easiness regarding installing programs from reliable repositories. Highly recommended.
Website: http://fusionmarketing.pl/
--

Mateusz Michalczewski

telefon: 501 286 412
telefon biuro (10-17): (12) 444 68 07
email: mateusz.michalczewski@fusionsystem.pl
www: www.fusionsystem.pl

FusionSystem.pl logo
FusionSystem - animacja promocyjna
Treści zawarte w tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawierają informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub części w jakiejkolwiek formie. Dziękujemy.

Reply to: