[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Issue with Romanian translator.db.pl [was: FW: Pagini web]Hello,

Could somebody familiar with check_trans.pl have a look at the Romanian 
translator.db.pl? I probably have a bug/typo in there because all mails 
received are using the default values for subject and body instead of 
the ones specified in the stanza.

For example see below the message received for unmaintained out-of-sync 
pages (AFAICT).

Thanks,
Andrei

----- Forwarded message from Debian WWW translation watch <debian-www@lists.debian.org> -----

Date: Fri, 7 Dec 2012 18:15:51 +0000
From: Debian WWW translation watch <debian-www@lists.debian.org>
To: andreimpopescu@gmail.com
Subject: Pagini web
X-Mailer: MIME::Lite 3.023 (F2.77; A2.06; B3.08; Q3.08)
Sender: Debian Web User <debwww@wolkenstein.debian.org>

Bună ziua,

Acest mesaj automat vă este adresat deoarece sunteți responsabilul
pentru anumite pagini web traduse în română a sitului Debian.
Dumneavoastră ați solicitat primirea următoarelor informații:
  summary: saptamanal
  logs: niciodata
  diff: niciodata
  tdiff: niciodata
  file: niciodata

Puteți solicita următoarele modificări:
  - frecvența mesajelor (niciodată, zilnic, săptămânal, lunar);
  - informația pe care doriți să o primiți:
    * sumarul fișierelor neactualizate
	* mesajele din jurnal de la versiunea tradusă la cea actuală
	* diferențele dintre versiunea tradusă și cea actuală
	* versiunea curentă a fișierului tradus

Dacă aveți întrebări referitoare la acest mesaj vă rugăm să vă adresați
listei de poștă electronică debian-l10n-romanian@lists.debian.org.

NeedToUpdate romanian/contact.wml from revision 1.49 to revision 1.50
NeedToUpdate romanian/misc/awards.wml from revision 1.23 to revision 1.30
NeedToUpdate romanian/misc/related_links.wml from revision 1.28 to revision 1.31


----- End forwarded message -----

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: