[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#392575: marked as done (minor corrections to dutch translation)Your message dated Thu, 12 Oct 2006 14:05:45 +0200
with message-id <200610121405.56376.elendil@planet.nl>
and subject line Bug#392575: minor corrections to dutch translation
has caused the attached Bug report to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what I am
talking about this indicates a serious mail system misconfiguration
somewhere.  Please contact me immediately.)

Debian bug tracking system administrator
(administrator, Debian Bugs database)

--- Begin Message ---
Package: www.debian.org
Tags: patch

Attached is a patch with some minor corrections to
webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml

Adriaan Peeters
Index: dutch/Bugs/Reporting.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml,v
retrieving revision 1.25
diff -u -r1.25 Reporting.wml
--- dutch/Bugs/Reporting.wml	2 Jul 2006 17:30:16 -0000	1.25
+++ dutch/Bugs/Reporting.wml	12 Oct 2006 10:56:41 -0000
@@ -39,7 +39,7 @@
 
 <p>Het <code><a href="http://packages.debian.org/stable/utils/reportbug";>\
 reportbug</a></code> programma maakt het insturen van bugs gemakkelijker
-doordat het u stap voor dtap door het proces voert.  Teven heeft u met het
+doordat het u stap voor stap door het proces voert.  Tevens heeft u met het
 <kbd>querybts</kbd> programma, dat beschikbaar is in hetzelfde pakket als 
 <a href="http://packages.debian.org/stable/utils/reportbug";>reportbug</a>,
 een tekst-gebaseerde toegang tot het Bug Traceer
@@ -98,7 +98,7 @@
 
 <ul>
 <li>De <em>exacte</em> en <em>complete</em> tekst van alle
-foutmeldingen die op het scherm worden geprint of in de logfiles worden
+foutmeldingen die op het scherm worden getoond of in de logfiles worden
 opgeslagen. Dit is erg belangrijk!
 <li>Wat u precies typte of deed toen het probleem optrad.
 <li>De beschrijving van het foute gedrag: welk gedrag verwachtte u
@@ -287,7 +287,7 @@
 doorgestuurd naar de ontwikkelaar van het pakket en niet naar de bug
 mailinglijsten.
 
-<p>Als u veel bug tegelijkertijd rapporteert, moet u zeker
+<p>Als u veel bugs tegelijkertijd rapporteert, moet u zeker
 <code>maintonly@bugs</code> gebruiken, zodat u niet te veel e-mail
 verkeer veroorzaakt op de bug traceer mailinglijsten. Voordat u veel
 dezelfde bugs rapporteert, kunt u het beste ook een samenvatting sturen
@@ -317,7 +317,7 @@
 De inhoud van deze header maakt niet uit; het moet echter wel een
 <em>echte</em> header zijn en hij moet <em>niet</em> in de pseudo-header met
 het <code>Package</code>-veld.  Als u van de header gebruikmaakt, zult u zelf
-in de www-interface op zoek moeten naar het nummer van de bug als u deze nadig
+in de www-interface op zoek moeten naar het nummer van de bug als u deze nodig
 hebt.</p>
 
 <p>Merk op dat deze header niet de bevestigingen van de

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


--- End Message ---
--- Begin Message ---
On Thursday 12 October 2006 12:58, Adriaan Peeters wrote:
> Attached is a patch with some minor corrections to
> webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml

Thanks a lot. I have committed the patch.

Cheers,
Frans Pop

Attachment: pgpcN5QLvt3UH.pgp
Description: PGP signature


--- End Message ---

Reply to: