[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#392575: minor corrections to dutch translationPackage: www.debian.org
Tags: patch

Attached is a patch with some minor corrections to
webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml

Adriaan Peeters
Index: dutch/Bugs/Reporting.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/dutch/Bugs/Reporting.wml,v
retrieving revision 1.25
diff -u -r1.25 Reporting.wml
--- dutch/Bugs/Reporting.wml	2 Jul 2006 17:30:16 -0000	1.25
+++ dutch/Bugs/Reporting.wml	12 Oct 2006 10:56:41 -0000
@@ -39,7 +39,7 @@
 
 <p>Het <code><a href="http://packages.debian.org/stable/utils/reportbug";>\
 reportbug</a></code> programma maakt het insturen van bugs gemakkelijker
-doordat het u stap voor dtap door het proces voert.  Teven heeft u met het
+doordat het u stap voor stap door het proces voert.  Tevens heeft u met het
 <kbd>querybts</kbd> programma, dat beschikbaar is in hetzelfde pakket als 
 <a href="http://packages.debian.org/stable/utils/reportbug";>reportbug</a>,
 een tekst-gebaseerde toegang tot het Bug Traceer
@@ -98,7 +98,7 @@
 
 <ul>
 <li>De <em>exacte</em> en <em>complete</em> tekst van alle
-foutmeldingen die op het scherm worden geprint of in de logfiles worden
+foutmeldingen die op het scherm worden getoond of in de logfiles worden
 opgeslagen. Dit is erg belangrijk!
 <li>Wat u precies typte of deed toen het probleem optrad.
 <li>De beschrijving van het foute gedrag: welk gedrag verwachtte u
@@ -287,7 +287,7 @@
 doorgestuurd naar de ontwikkelaar van het pakket en niet naar de bug
 mailinglijsten.
 
-<p>Als u veel bug tegelijkertijd rapporteert, moet u zeker
+<p>Als u veel bugs tegelijkertijd rapporteert, moet u zeker
 <code>maintonly@bugs</code> gebruiken, zodat u niet te veel e-mail
 verkeer veroorzaakt op de bug traceer mailinglijsten. Voordat u veel
 dezelfde bugs rapporteert, kunt u het beste ook een samenvatting sturen
@@ -317,7 +317,7 @@
 De inhoud van deze header maakt niet uit; het moet echter wel een
 <em>echte</em> header zijn en hij moet <em>niet</em> in de pseudo-header met
 het <code>Package</code>-veld.  Als u van de header gebruikmaakt, zult u zelf
-in de www-interface op zoek moeten naar het nummer van de bug als u deze nadig
+in de www-interface op zoek moeten naar het nummer van de bug als u deze nodig
 hebt.</p>
 
 <p>Merk op dat deze header niet de bevestigingen van de

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: