[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NordenatlasHej!

Debian-www är en engelskspråkig sändlista, men jag svarar på svenska
nedan.

Stjärnrummet:

> Då vore vi tacksamma om ni ändrar ovanstående "Stjärnrummet - Latitud
> och longitud i Sverige" till "Stjärnrummet - Latitud och longitud i
> Norden"

Jag har uppdaterat sidan, ändringen kommer upp på webbplatsen inom
några timmar.


Summary in English for the list:

The owner of a page linked only from the Swedish translation of the
developeres.loc page, with coordinates in Sweden, requested that the
title be changed from "locations in Sweden" to "locations in [the]
Nordic [area]". I have now done so, and notified them that I did.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: