[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nordenatlas*This message was transferred with a trial version of CommuniGate(tm) Pro*

Debian

Eftersom vi finns länkade hos er på Debian med adress:

http://www.debian.org/devel/developers.loc.sv.html
Stjärnrummet - Latitud och longitud i Sverige
http://www.stjarnrummet.com/atlas/

så vill vi här meddela att länken kommer att bli ytterligare aktuell
under senare delen av oktober månad 2003. Då vore vi tacksamma om ni
ändrar ovanstående "Stjärnrummet - Latitud och longitud i Sverige" till
"Stjärnrummet - Latitud och longitud i Norden"  eftersom vi då lanserar
vår sökbara databas "Nordisk Namnatlas med Geografiska positioner" över
209.400 angivna orter, gårdar, vattenfall, kyrkor, berg, sjöar, kobbar
skär, öar, landmärken, flygplatser mm med latitud och longitud.

Upplägget blir följande att Norden delats upp i respektive länder
Sverige, Norge, Danmark Finland, Island, samt att Grönland, Färöarna,
Svalbard och Jan Mayen för enkelhetens skull räknas som egna länder

Uppgiften för denna Nordiska atlas är att vara tjänlig för all
kategorier och områden. Eventuella tillägg mottages med tacksamhet över
saknade angivelser.

Återkom gärna med en kommentar och andra funderingar. Besök gärna vår
atlassida för en närmare redogörelse kring upplägget. Vi öppnar alltså
länken till databasen i samband med att vi lägger upp våra reviderade
sidor.

http://www.stjarnrummet.com/atlasEtt utdrag ur atlasen för Sverige återges här nedan:

Nordiskt Ortnamnsregister

Copyright © 2003  Stjärnrummet

Sverige

Ort ; Latitud ; Longitud ; Tidsekvivalens ; Beskrivning

-----------------------------------------------------

A

Abisko;68°20'00"N;18°51'00"E;01t 15m 24s;Samhälle, tätort, by

J

Jönköping;57°47'00"N;14°11'00"E;00t 56m 44s;Stad, Småland.
stadsrättigheter 1284
Jönköping;57º36'12"N;14º17'48"E;00t 57m 11s;(Ödestugu) Flygplats, -fält
Jönköping;57º42'00"N;14º02'00"E;00t 56m 08s;Flygfyr, ID = Oj
Jönköping;57º45'30"N;14º04'19"E;00t 56m 17s;Flygplats, -fält
Jönköping;57º50'00"N;14º07'00"E;00t 56m 28s;Flygfyr, ID = Oa

N

Nässjö;57°39'00"N;14°41'00"E;00t 58m 44s;Stad, Småland. Stadsrättigheter
1914

S

Stockholm;59°20'00"N;18°03'00"E;01t 12m 12s;Huvudstad, Uppland.
Stadsrättigheter ca 1250
Stockholm;59°13'17"N;17°56'30"E;01t 11m 46s;BB, Huddinge
Stockholm;59°15'15"N;18°06'45"E;01t 12m 27s;BB, Farsta
Stockholm;59°16'48"N;18°18'40"E;01t 13m 14s;BB, Saltsjöbaden
Stockholm;59°18'30"N;18°04'00"E;01t 12m 16s;BB, Södersjukhuset
Stockholm;59°19'00"N;18°03'00"E;01t 12m 12s;BB, Södra BB (Wollmar
Yxkullsgatan)
Stockholm;59°19'59"N;18°03'00"E;01t 12m 12s;BB, Sabbatsberg
Stockholm;59°20'05"N;18°02'45"E;01t 12m 11s;BB, Sankt Eriks sjukhus
Stockholm;59°20'06"N;18°04'00"E;01t 12m 16s;BB, Pro Patria (Sveavägen)
Stockholm;59°20'22"N;18°15'43"E;01t 13m 02s;BB, Orminge (Saltsjö Boo)
Stockholm;59°21'05"N;18°05'00"E;01t 12m 20s;BB, Allmänna BB (Stadion)
Stockholm;59°21'10"N;18°02'12"E;01t 12m 08s;BB, Karolinska Sjukhuset
(Solna)
Stockholm;59°21'50"N;17°54'10"E;01t 11m 36s;BB, Råcksta (Vällingby)
Stockholm;59°23'40"N;18°02'30"E;01t 12m 10s;BB, Danderyd
Umeå;63°50'00"N;20°15'00"E;01t 21m 00s;Stad, Västerbotten.
Stadsrättigheter 1622
Umeå;63º47'35"N;20º16'48"E;01t 21m 07s;Flygplats, -fält
Umeå;63º51'00"N;20º11'00"E;01t 20m 44s;Flygfyr, ID = Ou
Umeå;63º45'00"N;20º23'00"E;01t 21m 32s;Flygfyr, ID = Wu
Umeå;63°43'00"N;20°22'00"E;01t 21m 28s;(Hamn) skyddad

Å

Åkarp;55°24'00"N;13°13'00"E;00t 52m 52s;Samhälle, tätort, by
Åkarp;56°17'00"N;14°44'00"E;00t 58m 56s;Jordbruk, gård, gårdar
Åkersberga;59°29'00"N;18°18'00"E;01t 13m 12s;Samhälle, tätort, by
Årjäng;59°23'00"N;12°08'00"E;00t 48m 32s;Samhälle, tätort, by

Ä

Älandsbro;62°40'00"N;17°50'00"E;01t 11m 20s;Samhälle, tätort, by
Älmhult;56°33'00"N;14°08'00"E;00t 56m 32s;(Kronoberg, Småland) Större
samhälle vid järnväg, Södra Stambanan
Älmhult;56º34'14"N;14º09'59"E;00t 56m 40s;(Möckeln) Flygplats, -fält

Ö

Öland;56°45'00"N;16°38'00"E;01t 06m 32s;Ö, öar, ögrupp
Östersund;63°11'00"N;14°39'00"E;00t 58m 36s;Stad, Jämtland.
Stadsrättigheter 1786
Östersund;63º07'31"N;14º48'30"E;00t 59m 14s;(Optand) Flygplats, -fält
Östersund;63º11'00"N;14º35'00"E;00t 58m 20s;(Frösön) Flygfyr, ID = Dj
Östersund;63º11'40"N;14º30'01"E;00t 58m 00s;(Frösön, F4) Flygplats,
-fält
Östersund;63º12'00"N;14º28'00"E;00t 57m 52s;(Frösön) Flygfyr, ID = F
Övertorneå;66°23'00"N;23°40'00"E;01t 34m 40s;Samhälle, tätort, by

End

--


Med hälsningar
Anders Ekström

Stjärnrummet / Astrologiskolan
Internet: www.stjarnrummet.com
E-mail:   info@stjarnrummet.com


Besök även Astrologiskolans utbildningsdomän
Internet: www.astrologiskolan.com/information
E-mail:   info@astrologiskolan.com

____________________________________________________________________________

Information som finns i detta mail kan vara av privat och konfidentiell
natur och är då avsedd endast för mottagaren. Skulle ni få detta mail av
misstag får ni inte använda er av innehållet, kopiera eller
vidarebeforda det till någon annan. Vänligen radera mailet och
underrätta oss snarast. Tack.
Reply to: