[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DRIVEROn Wed, Dec 31, 2003 at 09:37:24PM +0100, Arnt Karlsen wrote:
> ..jooo, men da blir sp?rsm?let om den brikken sitter fast i et ISA eller
> PCI eller et annet type kort, eller om det rett og slett henger fast i
> hovedkortet. ;-)
> 
> ..og ellers er http://www.google.com/language_tools og
> http://babelfish.org/ meeeget gode tips, om man er i tvil 
> om man behersker fremmende spr?k som engelsk, som 
> vi alts? vanligvis bruker her. ;-)
> 
> ..http://lists.debian.org/debian-user-french/ fins ogs?. ;-)

Sarcastic but still undertandable--decent reply !-))

-- 
Jan Minar           "Please don't CC me, I'm subscribed." x 4

Attachment: pgpuqPRnp0cuO.pgp
Description: PGP signature


Reply to: