[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: uk_UA.UTF-8Hi sasha,

On Sun, Jan 15, 2012 at 06:20:09PM +0200, sasha zerg wrote:
> після декількох спроб включаючи повний реінстал, було з ясовано, що проблема
> виникає після втавновки slim. От і зараз, у консолі все чудово, а під іксами у
> бравзері нормально а в терміналі urxvt кракозябри. Шрифт terminus
Рекомендую уважно переглянути налаштування шрифиiв, а також змiнних
оточення. По-перше, повинна бути встановлена коректна локаль:
	$ echo $LANG
	uk_UA.UTF-8
По-друге, у налаштуваннi шрифта повинно бути не вказане кодування, або ж
якщо вказане, то "iso10646-1".

Параметри щодо налашування xterm/rxvt/urxvt можна вказати за допомогою файлу
~/.Xdefaults, а також перевантажувати динамiчно за допомогою "xrdb".
Вiдповiдний ман надасть бiльше iнфо. Правити глобальнi файли у /etc/ не
рекомендую.

 
> --- Исходное сообщение ---
> От кого: "Andriy Beregovenko" <jet@jet.kiev.ua>
> Кому: "sasha zerg" <baslifer@ukr.net>
> Дата: 15 января 2012, 16:19:01
> Тема: Re: uk_UA.UTF-8
> 
> 
> 
> 
>   Hi sasha,
> 
>   Маю зазначити, що у минулi часи, переважно така поведiнка була спричинена
>   невiрним обраним шрифтом, що використовувався у термiналi. Вiдповiдно, вибiр
>   шрифту що мав пiдтримку кирилицi усе вирiшував.
> 
>   On Sat, Jan 14, 2012 at 07:33:47PM +0200, sasha zerg wrote:
>   > Доброго усім. Маю питання.
>   > Щойно встановив систему. Раніше використовував інші дистрибутиви. Наразі
>   > зіткнувся з проблемою локалізації, а саме:
>   > Наче б то налаштував систему згідно інструкцій, під Х-ми наче б то все добре,
>   > зараз пишу з системи в браузері. але в відкривши термінал urxvt можу писати
>   > лише англійськими літерами, українські не відображаються. Підкажіть де я
>   > пропустив ? команда locale віддає uk_UA.UTF-8
> 
>   --
>   Best regards,
>   Andriy
>   0xBDDBDAE3
> 
> 

-- 
Best regards,
Andriy
0xBDDBDAE3

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: