[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: uk_UA.UTF-8Hi sasha,

Маю зазначити, що у минулi часи, переважно така поведiнка була спричинена
невiрним обраним шрифтом, що використовувався у термiналi. Вiдповiдно, вибiр
шрифту що мав пiдтримку кирилицi усе вирiшував.

On Sat, Jan 14, 2012 at 07:33:47PM +0200, sasha zerg wrote:
> Доброго усім. Маю питання.
> Щойно встановив систему. Раніше використовував інші дистрибутиви. Наразі
> зіткнувся з проблемою локалізації, а саме:
> Наче б то налаштував систему згідно інструкцій, під Х-ми наче б то все добре,
> зараз пишу з системи в браузері. але в відкривши термінал urxvt можу писати
> лише англійськими літерами, українські не відображаються. Підкажіть де я
> пропустив ? команда locale віддає uk_UA.UTF-8

-- 
Best regards,
Andriy
0xBDDBDAE3

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: