[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Yan: Yan: Yan: Localhost phpMyAdminTamam yapmaya calışayım tessekür ederim.


Kimden: Semetey Coşkun <semeteycoskun@gmail.com>
Kime: Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com>
Kopya: "debian-user-turkish@lists.debian.org" <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Gönderildiği Tarih: 17 Kasım 2012 12:57 Cumartesi
Konu: Re: Yan: Yan: Localhost phpMyAdmin

Bunu kaldırıp tekrar dener misiniz? Bu ayar ne zaman yapıldı ise farklı yerlere farklı konfigürasyonlar da yapmış mı emin olmak lazım...

Fakat öncelikle bu proxy iznini silip sonra denemenizi öneririm. Şu an araştırmaya vaktim olmayacak; 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/revoke.html

Bu bağlantı işiniza yarayabilir. GRANT ile verilen izni REVOKE ile geri alabilirsiniz. Bir deneyin derim.

Kolay gelsin.


2012/11/17 Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com>
Hayır kullanmıyorum


Kimden: Semetey Coşkun <semeteycoskun@gmail.com>
Kime: Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com>
Kopya: "debian-user-turkish@lists.debian.org" <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Gönderildiği Tarih: 17 Kasım 2012 12:51 Cumartesi
Konu: Re: Yan: Localhost phpMyAdmin

GRANT PROXY ON ''@'' TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION 

Bu ne için gerekli? Proxy ile ulaşmaya mı çalışıyor acaba? Sorun buradan kaynaklı olabilir. Proxy kullanıyor musunuz?

On Sat, Nov 17, 2012 at 12:47 PM, Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com> wrote:
mysql> show grants;
+---------------------------------------------------------------------+
| Grants for root@localhost                                           |
+---------------------------------------------------------------------+
| GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION |
| GRANT PROXY ON ''@'' TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION        |
+---------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>


Kimden: Semetey Coşkun <semeteycoskun@gmail.com>
Kime: Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com>
Kopya: "debian-user-turkish@lists.debian.org" <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Gönderildiği Tarih: 17 Kasım 2012 12:44 Cumartesi
Konu: Re:

mysql> show grants;

Noktalı virgül koyduktan sonra giriş (enter) tuşuna basmanız gerekecek.


On Sat, Nov 17, 2012 at 12:39 PM, Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com> wrote:
reveler@Asus:~$ telnet localhost 3306

Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
L
5.5.24-91wB~x`Yy�cmy:RoWG>Bm!mysql_native_passwordConnection closed by foreign host.

reveler@Asus:~$ lsof -i | grep mysql
{
    Herhangi bir çıktı yok
}

mysql> show grants
    ->--
Semetey COŞKUN

--
Semetey COŞKUN

--
Semetey COŞKUNReply to: