[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Yan: Yan: Localhost phpMyAdminHayır kullanmıyorum


Kimden: Semetey Coşkun <semeteycoskun@gmail.com>
Kime: Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com>
Kopya: "debian-user-turkish@lists.debian.org" <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Gönderildiği Tarih: 17 Kasım 2012 12:51 Cumartesi
Konu: Re: Yan: Localhost phpMyAdmin

GRANT PROXY ON ''@'' TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION 

Bu ne için gerekli? Proxy ile ulaşmaya mı çalışıyor acaba? Sorun buradan kaynaklı olabilir. Proxy kullanıyor musunuz?

On Sat, Nov 17, 2012 at 12:47 PM, Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com> wrote:
mysql> show grants;
+---------------------------------------------------------------------+
| Grants for root@localhost                                           |
+---------------------------------------------------------------------+
| GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION |
| GRANT PROXY ON ''@'' TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION        |
+---------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>


Kimden: Semetey Coşkun <semeteycoskun@gmail.com>
Kime: Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com>
Kopya: "debian-user-turkish@lists.debian.org" <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Gönderildiği Tarih: 17 Kasım 2012 12:44 Cumartesi
Konu: Re:

mysql> show grants;

Noktalı virgül koyduktan sonra giriş (enter) tuşuna basmanız gerekecek.


On Sat, Nov 17, 2012 at 12:39 PM, Gökhan Öztürk <reveler_07@yahoo.com> wrote:
reveler@Asus:~$ telnet localhost 3306

Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
L
5.5.24-91wB~x`Yy�cmy:RoWG>Bm!mysql_native_passwordConnection closed by foreign host.

reveler@Asus:~$ lsof -i | grep mysql
{
    Herhangi bir çıktı yok
}

mysql> show grants
    ->--
Semetey COŞKUN

--
Semetey COŞKUNReply to: