[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: find arama komutu yardımevet bir şekilde işimi gördü ama birşey farkettim
-prune ile budanan *_thm ve *_res dizinleri arama yapılan dizinde gecerli.
3-5 yada daha alt dizinlerdeki thm ve res dizinlerini budayamıyorum.

Güzel bir yardımdı, bunun üzerinden denemelerimi yapıyorum.
Teşekkürler...


10-03-2011 23:25, Onur Aslan yazmış:
Merhaba su isinizi gorecektir, devamina -exec ile istediginizi ekleyin:

find . \
   \( -path '*_thm' -o -path '*_res' \) -prune \
   -o \( -iname '*.jpg' -o -iname '*.png' \) -print

2011/3/10 ilker AYDIN<ilker@erse.com.tr>:
Selamlar,
Sistemde çeşitli amaçlar için gerek konsolda gerek scrpitlerde find komutunu
kendimce kullanıyorum.
misal samba için silinmiş öğeleri kontrol ederek 30 günden eski dosyaları
bulup siliyorum, yada büyük boyutlu dosyaları bularak txt içine yazıyorum
gibi....

Neyse şimdi ben find komutu yada varsa başka komut ile operator (yada flag
ta deniyor olabilir) kullanımı hakkında yardım istiyorum.

Amacım şu;
/images dizini altında yüzlerce dizin binlerce dosya var.
find komutu ile hem *.jpg hemde *.png dosyalarını aynı anda aramak istiyorum
-iname ile büyük-kücük harf ayırmadan yapmak istiyorum

ama hedef dizini gösterirken hani vardırya ! yada başka opertor ile
_res yada _thm ismi ile başlayan dizinleri aramasın diyebilirmiyim?

bilmediğimden sallıyorum
find /images "_thm!","_res!" -iname *.jpg , *.png exec mogrify -print -exec
/usr/bin/mogrify -resize 1024\>    {} \;

gibi birşey yapabilirmiyim?
Yani /images dizininde arama yaparken _thm ve _res isimleri ile başlayan
dizinleri aramasın hem jpg hemde png dosyalarını arasın yapılabilirmi?

Ben bu dizindeki tüm 1024 pixelden yuksek cozunurluklu resimleri 1024 e
ufaltıyorum, 1024 ufakları 1024e büyütmüyorum.
ama tüm durumda mogrify komutu resimleri işlesede işlemesede dosya değişim
tarihlerini işlem saati ile değiştiriyor.

Birde yeri gelmişken danışmak isterim find ile arama yaparken 1024
çözünürlükten büyük dosyaları bul listele falan denilebilirmi?

Umarım yapmak istediğimi sizlere anlatabilmişimdir.

Teşekkürler...


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Archive: 4D7879B1.6060502@erse.com.tr">http://lists.debian.org/4D7879B1.6060502@erse.com.tr
Reply to: