[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: find arama komutu yardımMerhaba su isinizi gorecektir, devamina -exec ile istediginizi ekleyin:

find . \
  \( -path '*_thm' -o -path '*_res' \) -prune \
  -o \( -iname '*.jpg' -o -iname '*.png' \) -print

2011/3/10 ilker AYDIN <ilker@erse.com.tr>:
> Selamlar,
> Sistemde çeşitli amaçlar için gerek konsolda gerek scrpitlerde find komutunu
> kendimce kullanıyorum.
> misal samba için silinmiş öğeleri kontrol ederek 30 günden eski dosyaları
> bulup siliyorum, yada büyük boyutlu dosyaları bularak txt içine yazıyorum
> gibi....
>
> Neyse şimdi ben find komutu yada varsa başka komut ile operator (yada flag
> ta deniyor olabilir) kullanımı hakkında yardım istiyorum.
>
> Amacım şu;
> /images dizini altında yüzlerce dizin binlerce dosya var.
> find komutu ile hem *.jpg hemde *.png dosyalarını aynı anda aramak istiyorum
> -iname ile büyük-kücük harf ayırmadan yapmak istiyorum
>
> ama hedef dizini gösterirken hani vardırya ! yada başka opertor ile
> _res yada _thm ismi ile başlayan dizinleri aramasın diyebilirmiyim?
>
> bilmediğimden sallıyorum
> find /images "_thm!","_res!" -iname *.jpg , *.png exec mogrify -print -exec
> /usr/bin/mogrify -resize 1024\>  {} \;
>
> gibi birşey yapabilirmiyim?
> Yani /images dizininde arama yaparken _thm ve _res isimleri ile başlayan
> dizinleri aramasın hem jpg hemde png dosyalarını arasın yapılabilirmi?
>
> Ben bu dizindeki tüm 1024 pixelden yuksek cozunurluklu resimleri 1024 e
> ufaltıyorum, 1024 ufakları 1024e büyütmüyorum.
> ama tüm durumda mogrify komutu resimleri işlesede işlemesede dosya değişim
> tarihlerini işlem saati ile değiştiriyor.
>
> Birde yeri gelmişken danışmak isterim find ile arama yaparken 1024
> çözünürlükten büyük dosyaları bul listele falan denilebilirmi?
>
> Umarım yapmak istediğimi sizlere anlatabilmişimdir.
>
> Teşekkürler...
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive: 4D7879B1.6060502@erse.com.tr">http://lists.debian.org/4D7879B1.6060502@erse.com.tr
>
>


Reply to: