[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Latex Türkçe KarakterlerHatta,

\usepackage[T1]{fontenc}

satirini da kaldirabilirsiniz.

Aydin

----- Orjinal Mesaj -----
Kimden: altay listeler <altay.ozaygen@gmail.com>
Tarih: Saturday, February 6, 2010 22:45
Konu: Re: Latex Türkçe Karakterler
Kime: ahmet nurlu <ahmet_nurlu@yahoo.com>
Kk: debian-user-turkish@lists.debian.org

> latin5 satirinin yerine
>
> \usepackage[utf8]{inputenc}
>
> yazsaniz ve
>
> \usepackage[turkish]{babel}
>
> satirini kaldirsaniz olur mu?
>
> iyi aksamlar
> altay
>
> ahmet nurlu wrote:
> > Merhaba,
> >
> > Bir sorum olacaktı. Latex'in kitap şablonunu kullanırken
> aşağıdaki gibi dosya düzenliyorum:
> >
> > ------------------------------------------------->
> > \documentclass{book}
> > \usepackage[turkish]{babel}
> > \usepackage[latin5]{inputenc}
> > \usepackage[T1]{fontenc}
> > \begin{document}
> > \begin{document}
> > \chapter{Birinci}
> > bla bla bla........
> > \end{document}
> > <--------------------------------------------------
> >
> > Sayfanın üst koşelerinde çıkan başlıklar(header) 
> \chapter{Birinci} konu başlığını 'BIRINCI' olarak çeviriyor.
> Yani küçük 'i' ler büyük harf'e çevrilirken 'I' oluyor. Bunu
> düzeltmenin bir yolu var mı?
> >
> > Ahmet
> >
> >
> >
> >
> >
> >      
> >
> >
> >  
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
> --
> This message has been scanned for viruses and
> dangerous content by MailScanner, and is
> believed to be clean.
>

Dr. Aydın Üstün
Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Jeodezi Anabilim Dalı
Kampüs 42031 Konya/Türkiye
Tel:+90.332.2231937
Faks: +90.332.2410635
e-posta2: aydinustun2002@yahoo.com

Reply to: