[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: iptables - C++popen ile kullanabilirsin :)

2009/12/21 Engin KUZU <enginkuzu@gmail.com>
iptables kullanıcı tarafında(user-space) çalışan bi uygulama. Aslı iş yapan kısım ise çekirdek tarafındaki(kernel-space) bir modül. Dolayısıyla iptables sadece belirli emirleri çekiderk modülüne aktarıyor. Tahminen /dev'deki bir aygıt veya /proc'daki bir dosya üstünden bu işleri yapıyordur. Siz de kaynak kodu inceleyip aynı işleri yapabilirsiniz. Fakat ilerde standartlar değişirse uygulamanızın kodlarını da güncellemeniz gerekecek. Ben olsam o işlere hiç girmeden system("") ile çalıştırırdım. Sonuçta, iptables parametrelerinin değişeceğini pek sanmıyorum...

21 Aralık 2009 13:42 tarihinde uguris@gmail.com <uguris@gmail.com> yazdı:

Merhaba arkadaşlar..

C ile yazdığım bir uygulamanın içinden iptables'a nasıl ulaşıp
değişiklikler yapabilirim.. system("...") dışında bir çözüm önerisi
olan var mı?

Selamlar.. Uğur..


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

--
/**
* @author Atıf CEYLAN
* Software Developer
* http://www.atifceylan.com
*/

Reply to: