[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ejabberd sunucuya localhost dışından ulaşımOn Monday 31 March 2008 00:12:51 Cahit Güçlü wrote:
> Network veya sunucu ayarlarından dolayı bağlanmaya çalıştığınız bu portlar
> bloke edilmiş olabilir mi? Basit bir soru gibi görünüyor ama daha önce
> benzer bir durum yaşamıştım ve 1 haftaya yakın süre kaynağını arayıp
> durmuştum :).
Hastanede belki bu söylediğiniz olabilir diye evde de kurup denedim ama aynı 
şekilde lokal makina dışında bir makinadan ulaşmak mümkün olmadı.
İyi çalışmalar.

-- 
Zeki Çatav
http://zekicatav.tyih.gov.tr


Reply to: