[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ses kartiaudio grubuna üye misiniz?

değilseniz root olarak "adduser kullanıcı audio" komutuyla kullanıcınızı
bu gruba üye yapabilirsiniz

On Sun, 2008-03-30 at 10:16 -0700, falco wrote:
> merhaba arkadaslar,
> biraz once bilgisayarýma bir tane ses karti taktim
> fakat calismiyor,masaustundeki ses kontrol simgesine
> mause ile tikladigimda "Ses kontrolü için GStreamer
> eklentisi ve/veya aygýtý bulunamadý." uyarisi
> aliyorum.
> Ucbirimden "lspci" komutunu verdigimde,
> "02:04.0 Multimedia audio controller: Cirrus Logic CS
> 4614/22/24/30 [CrystalClear SoundFusion Audio
> Accelerator] (rev 01)" 
> seklinde ses kartini goruyor.Ne yapmam gerektigi
> hakkinda yardimci olursaniz sevinirim.
> 
> 
-- 
Erçin EKER
UIN:82166138
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerprint: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: