[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian GNU/Linux 4.0 duyurulduşükür kavuşturana... bir iki upgrade yapalım bakalım nasıl?Reply to: