[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: çift kayıtları bulmaMerhaba...

Pazartesi 03 Temmuz 2006 22:47 tarihinde, Zeki Çatav şunları yazmıştı: 
[kesildi]
> Yöntemi denedim işe yarıyor ancak takıldığım bir nokta olduğunu fark
> ettim. Değişkenlerden sadece ilki veya ilk 3-4 adedine bakarak aynı
> ayıklama işlemini yapmak mümkün müdür?
> Teşekkürler.
> İyi çalışmalar.
>
> --
> Zeki Çatav <zcatav@isnet.net.tr>
> Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi
[/kesildi]

	Elbette, burada size yardımcı olacak komut "cut" komutu olacaktır,

echo "'a';'b';'c;'" | cut -d';' -f2  komutu sadece 'b' verecektir "-f" 
parametresinden hangi harfi almak istediğinizi söyleyebilirsiniz (yukarıdaki 
örnek için), Eğer birden fazla harfi almak isterseniz (yine sadece yukarıdaki 
örnek için geçerlidir) -f1,2 demeniz yeterlidir. Bu size  'a';'b'; sonucunu 
verecektir. Daha fazla bilgi için man cut yada cut --help komutunu kullanın.

 

-- 
Saygılar && İyi çalışmalar
Timu EREN (a.k.a selam)

Attachment: pgplReqZ0jl4p.pgp
Description: PGP signature


Reply to: