[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nfts formatlı diskMerhaba  Penguen'ler

E�sisteminizdeki t�etim sistemleri GNU/Linux da�mlar�r>bence hi�TFS ile u�may�zkonusu disk b���verileriniz
varsa bir kenara yedekleyin ve o diski ext3 olarak bi�lendirin. Bu
sayede t�temleriniz taraf�ortak olarak kullan�irler.
Diski ext3 olarak bi�lendirmek i� �u komutu kullanabilirsiniz:
>Evet bende � d��t�saatten GNU/Linux dag�dan ba�ka i�letim >sistemiyle ugra�mam in�allah :). 
   >Evet yedekledim verilerin hepsini pardus,ubuntu ve debian'a dag�
   >�mdi gelelim ext3 formatlamaya 70 gblik sda5 dizini  debian da tan�yor.
A�a� /etc/fstab,dosyas�
Debian �den /mnt/windows dizinini ext3 format�s�irebilirim ve b�NU/Linux  da�mlar�u dizini otomatik g�ilir miyim.yazma ve de�irme hakk�t�lan� sahip olsun.

# /etc/fstab: static file system information.

#

# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>

proc            /proc           proc    defaults        0       0

/dev/sda3       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1

/dev/sda4       none            swap    sw              0       0

/dev/hdb        /media/cdrom0   iso9660 ro,user,noauto  0       0

/dev/sda5 /mnt/windows ntfs nls=utf8,umask=0222 0 0

 
mke2fs -j -L Depo /dev/<disk b��t;

Daha sonra her sistemin /etc/fstab dosyas�a�ki sat�leyin:

LABEL=Depo      /depo   ext3    defaults        0       0

Tabii her sistemde bir tane /depo dizini oldu�an emin olun.
Te�ekk�Linux
Serdar KARA�Y
Reply to: