[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian'da Türkçe Yazmak: Bir iki küçük sorunMerhaba,

Debian 3.0 Sarge kurulumumu, fazlamesai.net'deki "Debian Mini Türkçe Nasýl" belgesine göre türkçeleþtirdim. 
Xemacs ile bir küçük sorunum var. Bazý türkçe karakterler(ü,ç,ð,ý,ö,þ) diðer karakterlere göre büyük çýkýyor.
Bu sorunu Emacs ile yaþamýyorum. Scite metin editöründe ise bu yukarýdaki karakterler silik çýkýyor. Acaba bu 
sorunlar neden kaynaklanýyor?

Teþekkürler,Reply to: