[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: grub sorunuPrş, 2005-11-17 tarihinde 16:19 +0200 saatinde, Serdar Karacay yazdı:
> Merhaba Arkadaşlar, 

Merhaba,


> Kusura bakmayın acemiligime geldi bir daha yapmamak üzere sizlerden
> özür diliyorum.
>  
> Ubuntu ve debian kurulu bilgisyarımda 3e ayrılmış diskim vardı. 
> Ubuntunun kurulu oldugu partitona vindoz kurdum.Tabii ki grub
> gitti.bilgisayarımda debianı göremiyorum benim vindozda işim günde 2-3
> saati geçmez(belki diyebilirsiniz? vindoz kurdun debianla ne işin
> var:))
> Vindozda işim sadece visual studio .net ile ilgili.Burdaki amacım
> dotnetteki uygulama ve modülleri monoya yaptırmak bunu becerebilirsem
> vizdozdan kurtulacam. 
>  Grub sorununu nasıl çözebilirim.Elimde ubuntun 5.04 live,knoppix 3.6
> live ve pardus 1.0 cdleri var. 
> Debian sarge install cdside var.

http://www.tufan.com.tr/~ercin/wordpress/2005/10/13/grub-tekrar-nasil-kurulur/

> 
> Teşekkürler.
> Serdar KARAÇAY 
-- 
Erçin EKER
UIN:82166138
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: