[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: libgstreamer-gconf0.8-0Sal, 2005-11-01 tarihinde 16:33 +0200 saatinde, Koray Bostancı yazdı:

Merhaba,

> Removing libgstreamer-gconf0.8-0 ...
> /var/lib/dpkg/info/libgstreamer-gconf0.8-0.prerm: line 9:
> gconftool-2: 
> command not found

bu paketin kaldırılması için gconf2 paketinin kurulu olması gerekiyor
anlaşılan, paketi kurarsan sorunun çözülür sanırım.

Kolay gelsin.

-- 
Erçin EKER
UIN:82166138
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: