[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian başlamıyorPrş, 2005-09-01 tarihinde 01:18 +0300 saatinde, Sinan Akdas yazdı:
> Bugün nvidia sürücülerini
> "http://www.serdaraytekin.com/docs/os/debian/sarge/book/ch08.html#id2534897";
> bu adreste anlatılan şekilde yükledim ve ayarları yap(maya çalış)tım
> ama hala aynı uyarı ile karşılaşıyorum ve X Server'ını
> çalıştıramıyorum. nVidia ekran kartlarıyla, özellikle de Ti4200 gibi
> çok yaygın olarak kullanılan bir ekran kartıyla bu şekilde bir
> sorunun, herkesin yaşadığı birşey olduğunu sanmıyorum, şüphelerim
> monitör üzerinde yoğunlaşıyor. Monitörümün marka ve modeli Samsung 757
> DFX ama malesef üretici sayfasında bile bu şekilde bir model
> görünmüyor. Bir sonraki model 757MB'nin özelliklerine göre ayar yaptım
> ama malesef çalışmadı.
> 
> Yani fikir ve çözüm önerilerinize hala açığım. :) 
> 
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200301/20030125151045333_757DFX_EN.pdf

birde kendi frekans değerlerini girmeyi deneyin :)


-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: