[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Openoffice-java ve Kopete-msnMerhaba,

Kubuntu Hoary kullanýyorum. Ýki sorunum var

Birincisi OO ya zemberek kuracaðým debian-tr deki yönergeyi takip ediyorum ancak OO sürümüm 1.3 olduðu için yönergedeki dosya ile  java desteðini veremiyorum.


Ýkincisi Kopete ile msn networküne baðlanamýyorum parola yanlýþ hatasýný alýyorum. apt-get ile kopeteyi upgrade ettim ama sonuç deðiþmedi.

Cevaplar için þimdiden teþekkürler iyi günler iyi çalýþmalar. Reply to: