[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sarge boot yapmıyorPaz, 2005-08-28 tarihinde 23:15 +0300 saatinde, Serdar Karacay yazdı:
>  Merhaba Debian'cılar 

Merhaba,

> Debian kurmak için sarge install cdsini bugune guncel iso cdsini
> indirip cdye yazdırdıktan .sonra cd boot yaptırdım ama cdrom boot
> yapmadı anakart bios ayarlarına girdim saşırdım ne alakası warsa
> anakart modeli asus p4p800 master primaryde cdrom görüyor hardisk
> gorunmuyor harddisk 120gb sata samsung bootta cdrom gorunmuyor ama
> primary seconder cdrom goruyor cd kontrolu yaptım hiçbir sorun çıkmadı
> bu sırada pardus u boot yapmadı cd modeli asus crw 5232 ahiç memmun
> degilim bu cd roomdan...

BIOS'da "SATA operation mode" gibi bir seçenek olacak bu "PATA" ya da
"Compatibility" olarak kalmış olabilir mi? Öyle ise "SATA" ya da
"Enchanged" seçeneğine getirin. Peki başka bir işletim sistemi var mı
sistemde, onda açıyor mu? Birde günlük isoları kullanmayın fazlasıyla
problemli olabiliyorlar, kurulum için Sarge 3.1r0a CD'lerini kullanın.

> Sarge yi kurabilmem için ne yapmalıyım.
> Teşekkürler...
-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: