[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mbr gitti...Cum, 2005-08-26 tarihinde 17:14 +0300 saatinde, VEDAT YILMAZ yazdı:
> günaydın,  dün akşam mbr silindi.. sitemi knoppix ile açıp root
> oluyorum. ancak,  #grub-install /dev/hda  dediğimde hata
> veriyor. /dev/null gibi bişeyler diyor ama şu an tam olarak
> hatırlamıyorum..  grub ı tekrar nasıl yükleyebilirim..
> teşekkürler, 

Knoppix'le açılış yaptıktan sonra disk bölümünüzü yazılabilir olarak
bağlayın 

# mount -o rw /dev/hda3 /mnt/hda3 gibi
 zaten bağlı ise ve salt-okunur ise
# mount -o remount,rw /mnt/hda3

 sonra 

# grub-install --root-directory=/mnt/hda3 /dev/hda

komutu ile grub'ı tekrar MBR'ye yazabilirsiniz.

İyi akşamlar.

-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' : Born to use Debian.
`. `'  GPG KeyID: 3DD6DF91
 `-  Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: