[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XFS -> EXT3 DönüşümüTeşekkürler

Murat Koç <muratkoc@kivi.com.tr> writes:

>> Merhaba Arkadaşlar,
>>
>
> Merhaba,
>
>> Zamanında dosya sistemi olarak XFS'e kurmuş olduğum bir Debian'ım
>> var. Ancak bunu ben bazı sebeplerden dolayı (Grub kullanabilmek gibi)
>> EXT3 formatına dönüştürmek istiyorum. Bu işlemi kayıpsız olarak
>> gerçekleştirebileceğim bir yöntem var mı acaba?
>>
>
> http://tzukanov.narod.ru/convertfs/
>
> Her zaman risk vardır ama.
>
> -- 
> Murat Koç
> Kivi Bilişim Teknolojileri
>
>
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: