[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: güncelleme de gpg sorunuPaz, 2005-08-14 tarihinde 22:26 +0300 saatinde, Serdar Aytekin yazdı:
> * Serdar Aytekin [Sun, Aug 14, 2005 at 09:43:14PM +0300]
> [...]
> > # gpg --list-key
> > 
> > ile bunu guvenli anahtarlar listenizde gorebilirsiniz. Bu anahtar
> > 31 Ocak 2006 tarihinde expire oluyor.
> 
> Sanirim bir bolumu atladik. Anahtarin apt-key listesine de dahil 
> edilip APT'nin haberdar edilmesi gerekli. Bunun icinde onceki
> islemlerin haricinde son olarak:
> 
> # gpg --armor --export 4F368D5D | apt-key add -
> 
> veya sudo kullananlar icin:
> 
> # gpg --armor --export 4F368D5D | sudo apt-key add -
> 
> ile islem tamamlanmali. Anahtar kimligini (key ID) "gpg --list-key"
> ile ogrenebilirsiniz.
> 
> Ayrica az once apt 0.6 paketini kontrol ettim. apt 0.6 kuruldugunda
> anahtar listelerinide /usr/share/apt/debian-archive.gpg icerisinde
> bulunduruyor. Sayet apt 0.6 kurulu ise anahtar listesine:
> 
> # gpg --list-keys --keyring=/usr/share/apt/debian-archive.gpg
> 
> seklinde ulasmak mumkun.
> 
> Bununla birlikte daha once siraladigimiz tum islemleri
> 
> # apt-key add /usr/share/apt/debian-archive.gpg
> 
> seklinde halledebiliyor olmamiz gerekir. Bununla ilgili olarak
> apt 0.6 ile gelen apt-key aracina basvurmak gerekir.
> 
> -- 
> Saygilarimla,
> Serdar Aytekin
> 
> 
Merhaba,
Ardaşık iki postanızdaki işlemleri yaptım, çıktıları aşağıda ama halen
TR depolarından synaptic ile (veya apt) dosyalara ulaşmak ve güncelleme
veya kurulum yapmak mümkün olmuyor. Almanyadaki ve orjinal güvenlik
depolarında ise yine sorun çıkarmıyor.

//////////////////////hata////////////////////////////
Tüm paket depolarının içerik dosyaları indirilemedi

Paket deposu artık mevcut değil ya da ağ sorunları nedeniyle
ulaşılamıyor. İndirilemeyen içerik dosyasının daha eski sürümü mevcutsa
bu dosya kullanılacak. Yoksa depo göz ardı edilecek. Ağ bağlantınızı
gözden geçirin ve tercihler bölümünden depo adresini doğru girin.

ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/stable/Release.gpg: Could not
connect data socket, connection timed out
ftp://ftp.tr.debian.org/debian-security/dists/stable/updates/Release.gpg: Could not connect data socket, connection timed out
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/testing/Release.gpg: Could not
connect data socket, connection timed out
ftp://ftp.tr.debian.org/debian-security/dists/stable/updates/main/binary-i386/Packages.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian-security/dists/stable/updates/contrib/binary-i386/Packages.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian-security/dists/stable/updates/non-free/binary-i386/Packages.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/testing/main/binary-i386/Packages.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/testing/contrib/binary-i386/Packages.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/testing/non-free/binary-i386/Packages.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/testing/main/source/Sources.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/testing/contrib/source/Sources.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/testing/non-free/source/Sources.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/stable/main/binary-i386/Packages.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/stable/contrib/binary-i386/Packages.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/stable/non-free/binary-i386/Packages.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/stable/main/source/Sources.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/stable/contrib/source/Sources.gz
ftp://ftp.tr.debian.org/debian/dists/stable/non-free/source/Sources.gz

////////////////////////////////////////////////////////

meditux:/home/catav# dpkg -l apt

ii apt      0.6.40.1    Advanced front-end for dpkg
ii gnupg     1.4.1-1    GNU privacy guard - a free PGP
replacement
ii gnupg-agent  1.9.15-6    GNU privacy guard - password agent
un gnupg-doc   <none>     (no description available)
ii gnupg2     1.9.15-6    GNU privacy guard - a free PGP
replacement

meditux:/home/catav# gpg --keyserver keyring.debian.org --recv 4F368D5D
gpg: directory `/root/.gnupg' created
gpg: yeni yapılandırma dosyası `/root/.gnupg/gpg.conf' oluşturuldu
gpg: UYARI: `/root/.gnupg/gpg.conf' deki seçenekler bu çalıştırma
sırasında henüz etkin değil
gpg: `/root/.gnupg/secring.gpg' anahtar zinciri oluşturuldu
gpg: `/root/.gnupg/pubring.gpg' anahtar zinciri oluşturuldu
gpg: requesting key 4F368D5D from hkp server keyring.debian.org
gpg: keyserver timed out
gpg: keyserver receive başarısızlığa uğradı: anahtar sunucusu hatası
meditux:/home/catav# wget http://ftp-master.debian.org/ziyi_key_2005.asc
--10:17:41-- http://ftp-master.debian.org/ziyi_key_2005.asc
      => `ziyi_key_2005.asc'
ftp-master.debian.org çözümleniyor... 140.211.166.43
ftp-master.debian.org[140.211.166.43]:80 bağlanılıyor... bağlantı
kuruldu.
HTTP isteği gönderildi, yanıt bekleniyor... 200 OK
Uzunluk: 1.184 (1.2K) [text/plain]

100%[====================================>] 1.184     --.--K/s

10:17:43 (49.09 MB/s) - `ziyi_key_2005.asc' kaydedildi [1184/1184]

meditux:/home/catav# cat ziyi_key_2005.asc | gpg --import
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: güvence veritabanı oluşturuldu
gpg: key 4F368D5D: public key "Debian Archive Automatic Signing Key
(2005) <ftpmaster@debian.org>" imported
gpg: İşlenmiş toplam miktar: 1
gpg:            alınan: 1
gpg: son derece güvenli bir anahtar yok
meditux:/home/catav# gpg --list-key
/root/.gnupg/pubring.gpg
------------------------
pub  1024D/4F368D5D 2005-01-31 [expires: 2006-01-31]
uid         Debian Archive Automatic Signing Key (2005)
<ftpmaster@debian.org>

meditux:/home/catav# gpg --armor --export 4F368D5D | apt-key add -
OK
meditux:/home/catav# gpg --list-keys
--keyring=/usr/share/apt/debian-archive.gpg/root/.gnupg/pubring.gpg
------------------------
pub  1024D/4F368D5D 2005-01-31 [expires: 2006-01-31]
uid         Debian Archive Automatic Signing Key (2005)
<ftpmaster@debian.org>

/usr/share/apt/debian-archive.gpg
---------------------------------
pub  1024R/1DB114E0 2004-01-15 [expired: 2005-01-27)]
uid         Debian Archive Automatic Signing Key (2004)
<ftpmaster@debian.org>

pub  1024D/4F368D5D 2005-01-31 [expires: 2006-01-31]
uid         Debian Archive Automatic Signing Key (2005)
<ftpmaster@debian.org>

meditux:/home/catav# apt-key add /usr/share/apt/debian-archive.gpg
OK

Teşekkür ederim,
İyi Çalışmalar.


-- 
Dr. Zeki Çatav <catav@isbank.net.tr>
Türkiye Yüksek İhtisas HastanesiReply to: