[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Türkçe karakter içeren dosya/dizin isimleri kopyalanamıyorusb belleği şu şekilde mount edersen belki sorunun çözülür:

mount  -o iocharset=iso8859-9   /dev/sda  /mnt/
veya 
mount  -o iocharset=iso-8859-9   /dev/sda  /mnt/

hangisi tam emin değilim.

Reply to: