[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apache sorunuHocam bunu ne zaman yapacağı belli olmuyo.Bazen günde birkaç kez olabiliyo.Farkettiğim zaman manual bunu yapıyorum zaten

Ahmet DURUÖZ wrote:

Merhba,
17187,17188,17189,17190 nolu prosesleri ve apache ile ilgili tüm prosesleri
kill edin. ve tekrar /etc/init.d/apache start ile başlatın.
Saygılarımla,

Ahmet DURUÖZ
DBA & System Administrator
Tepe Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
+ 90 312 2664780 / 154 - 213
----- Original Message ----- From: <ouncuoglu@ispro.net.tr>
To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Sent: Friday, July 29, 2005 5:48 PM
Subject: apache sorunu


[Fri Jul 29 13:30:02 2005] [warn] child process 17187 still did not exit,
sending a SIGTERM
[Fri Jul 29 13:30:02 2005] [warn] child process 17188 still did not exit,
sending a SIGTERM
[Fri Jul 29 13:30:02 2005] [warn] child process 17189 still did not exit,
sending a SIGTERM
[Fri Jul 29 13:30:02 2005] [warn] child process 17190 still did not exit,
sending a SIGTERM
[Fri Jul 29 13:30:03 2005] [notice] caught SIGTERM, shutting down

yukarıdaki loglardan sonra apache duruyor.sebep ne olabilir?--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org--

Özgür Uncuoğlu
Reply to: