[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xfce4 güncellerken hataselam,

debian sarge'ıma xfce4 kurdum, daha sonra paketlerini güncellediğimde
çeşitli hatalarla karşılaştım. anladığım kadarıyla apt-get ile kurulum
yaptığımda birbirinden bağımsız birkaç hata alıyorum.

öncelikle;

kurulum sırasında birkaç ayrı paket için 

Setting up libegroupwise1.2-4 (1.1.5-0+guadalinex1) ...
ldconfig: Cannot lstat /usr/lib/libsasl2.so.2.0.19: Permission denied
ldconfig: Cannot lstat /usr/lib/libident.so.0.22: Permission denied
ldconfig: Cannot lstat /usr/lib/libWand.so.6: Permission denied
ldconfig: Cannot lstat /usr/lib/libMagick.so.6: Permission denied
ldconfig: Cannot lstat /usr/lib/liblber.so.2.0.130: Permission denied
ldconfig: Cannot lstat /usr/lib/libldap_r.so.2.0.130: Permission denied
ldconfig: Cannot lstat /usr/lib/libWand.so.6.0.6: Permission denied
ldconfig: Cannot lstat /usr/lib/libgpm.so.1: Permission denied
ldconfig: Cannot lstat /usr/lib/libident.so.0: Permission denied
ldconfig: Cannot lstat /usr/lib/libgpm.so.1.19.6: Permission denied
ldconfig: Cannot lstat /usr/lib/libsasl2.so.2: Permission denied
ldconfig: Can't link /usr/lib/libMagick.so.6 to libMagick.so.6.0.6

tarzında bir hata alıyorum.

ardından da xfce4 güncellemesi ile ilgili hatalar geliyor.

dpkg: error processing a2ps (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 127
dpkg: dependency problems prevent configuration of xfprint4:
 xfprint4 depends on a2ps; however:
  Package a2ps is not configured yet.
dpkg: error processing xfprint4 (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of xfce4:
 xfce4 depends on xfprint4 (>= 4.2.2-1); however:
  Package xfprint4 is not configured yet.
dpkg: error processing xfce4 (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of xfce4-devel:
 xfce4-devel depends on xfce4 (>= 4.2.2-2); however:
  Package xfce4 is not configured yet.
dpkg: error processing xfce4-devel (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of xfld-desktop:
 xfld-desktop depends on xfce4 (>= 4.2.2-2); however:
  Package xfce4 is not configured yet.
dpkg: error processing xfld-desktop (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of xfld-desktop-devel:
 xfld-desktop-devel depends on xfld-desktop (>= 4.2.2-2); however:
  Package xfld-desktop is not configured yet.
 xfld-desktop-devel depends on xfce4-devel (>= 4.2.2-2); however:
  Package xfce4-devel is not configured yet.
dpkg: error processing xfld-desktop-devel (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured

burada bağımlılık problemlerinden bahsediyor ve işlem sonunda şöyle
bir özet geçiyor:

Errors were encountered while processing:
 a2ps
 xfprint4
 xfce4
 xfce4-devel
 xfld-desktop
 xfld-desktop-devel
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

yardımlarınızı bekliyor, teşekkür ediyorum...
-- 
Ya Bir Yol Bulacağız, Ya da Bir Yol Açacağız!

Reply to: