[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: iptalbles da birden çok porta sınırlama getirmesanirim istediginiz su sekilde
###################
#!/bin/bash
##Degiskenler
$IPT=/sbin/iptables
MY_IF_IN_OPEN_PORTS="20,21,25,53,80,110,143,443"
MY_IP="a.a.a.a"
MY_IFACE="ethx"
#rule
$IPTABLES -P INPUT DROP
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -P OUTPUT DROP


$IPT -A INPUT -p tcp -m multiport --destination-port $MY_IF_IN_OPEN_PORTS -i $MY_IFACE -d $MY_IP -m state --state NEW -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p tcp -m multiport --destination-port $MY_IF_IN_OPEN_PORTS -i $MY_IFACE -d $MY_IP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

$IPT -A OUTPUT -p ALL -s $MY_IP -j ACCEPT

##EOF#########################


dikkat edilmesi gereken nokta def. rule drop seklinde . forward input ve output larda acik olmasini istedikleriniz icin rule yazmalisiniz. 
Hos ben outputa genel amacli olarak ACCEPT verdim orada da state control yapilabilir.Rail Aliev wrote:
On 15:50, Tue 26.07.05, Serkan Kenar wrote:
  
U�ur B�y�kdemirci wrote:

    
A��m�zda kulland���m�z yakla��k 25 TCP portu  ve 5 adet UDP portu
bulunuyor. Hem p2p leri ve hem de di�er kalan portlar� kapatmaya
u�ra��yoruz. Kullanmad���m�z port say�s� �ok oldu�undan hepsini teker
teker yazmamn�z�n d���nda bir ��z�m bulunuyor mu? �rnek vererek
      
Bir firewall kurarken once herseyi kapatmak, sonra ihtiyac duyulanlari
kapatarak hareket etmek gerekir. O nedenle tek tek kapatmayla
ugrasmayin. Iptables'da her zincirin varsayilan bir politikasi vardir.
Onu kullanarak tum portlari bir seferde kapatabilirsiniz. Sonra
kullanmak istediklerinizi tek tek acarsiniz.

iptables -P INPUT DROP
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT

gibi..
    
Ben de firehol paketini tavsiye ederdim. Cok anlasilir ve esnek ayar dosyasi var. 
Tamamen bash ile yazilmis, bu yuzden fazla bagimli paket istemiyor.

  


-- 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
| Serdar Cihaner		|
| Ankara Universitesi		|
| Bilgi Islem Daire Baskanligi	|
| Sistem ve Network Grubu	|
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
--

Reply to: