[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: "make menuconfig" sorunu
--- yusuf candann <ysfcndn@yahoo.com> wrote:

> Merhaba,
> Ben internetten debian'ın 3.0 sürümünü indirdim
> ve üzerina bir takım uygulamalar kurdum. Å?imdi
> kernel ayarlarını deÄ?iÅ?tirmem gerekiyor ama bir
> türlü "make menuconfig" komutunu
> çalıÅ?tıramıyorum. /usr/src klasörünün
> altında
> hiçbir dosya gözükmüyor. Acaba linux kaynak
> kodları hangi klasöre atmıÅ? olabilir??
> TeÅ?ekkürler...
> 
> 
> 		
> ____________________________________________________
> Start your day with Yahoo! - make it your home page 
> http://www.yahoo.com/r/hs 
>  
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 
selam, ke&#351;ke 3.1 sarge kursayd&#305;n&#305;z.
e&#287;er kernel derlemek istiyorsan&#305;z dselect
program&#305;n&#305; kullanarak istedi&#287;iniz
kernel source paketini kurabilirsiniz. kurulduktan
sonra /usr/src/ dizinin alt&#305;nda
kernel-source-2.x.x &#351;eklinde bir dizin
olu&#351;acakt&#305;r. o dizinin alt&#305;ndan root
kabu&#287;uyla birlikte
#make proper
#make xconfig veya #make config veya make menuconfig
#make dep
#make bzImage
#make modules
//bu i&#351;lemden önce /lib/modules/2.4X
modüllerinize yaz&#305;k etmeden yedekleyin.
#make modules_install
#cd arch/i386/boot 
#cp bzImage /boot/vmlinuz.2.X.X
#cd /boot
#nano grub/menu.lst   uygun düzenlemeler
yap&#305;l&#305;r.
#reboot
  


Saygýlar,Engin YILMAZ

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com Reply to: