[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: "make menuconfig" sorunuSelam,

Varsayılanda Debian kernel kaynak kodlarını yüklemez, bunun için: 

aptitude seacrh kernel-source

komutunun çıktısında görebileceğiniz kernel-source paketlerinden uygun
olanını:

aptitude install kernel-source-<sürüm>

şeklinde kurunuz. Sonra /usr/src dizini altında bir dizin oluşacaktır:
kernel-source-<sürüm> şeklinde. Bunun adını linux olarak değiştirin
veya daha iyisi

ln -s kernel-source-<sürüm> linux

şeklinde sembolik bağ oluşturun. Bu işlemin ardından /usr/src/linux
dizini altında make menuconfig yapabilirsiniz.


Not: Debian'da kernel derlemenin en iyi yolu Debian'ın sevdiği şekilde
kernel derlemektir. Bununla ilgili olarak: 
http://www.fazlamesai.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1604
adresinden ulaşabileceğiniz dökümanı takip edebilirsiniz.

Saygılar

-Cafer

yusuf candann <ysfcndn@yahoo.com> writes:

> Merhaba,
> Ben internetten debian'ın 3.0 sürümünü indirdim
> ve üzerina bir takım uygulamalar kurdum. Şimdi
> kernel ayarlarını değiştirmem gerekiyor ama bir
> türlü "make menuconfig" komutunu
> çalıştıramıyorum. /usr/src klasörünün altında
> hiçbir dosya gözükmüyor. Acaba linux kaynak
> kodları hangi klasöre atmış olabilir??
> Teşekkürler...
>
>
> 		
> ____________________________________________________
> Start your day with Yahoo! - make it your home page 
> http://www.yahoo.com/r/hs 
>  
>
>
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: