[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: flash memory mount etmede garipliklerPaz, 2005-07-10 tarihinde 02:05 +0300 saatinde, özgür x yazdı:
> 128 mb'lık mp3 playerı mount etmek için şu komutu denedim
> # mount -o iocharset=iso8859-9 /dev/sda1 /mnt/flash_disk -t vfat
> fakat geçerli bir blok aygıtı olmadığını belirten hatayı aldım.
> 
> bunun üzerine şu komutu denedim:
> # mount -o iocharset=iso8859-9 /dev/sda /mnt/flash_disk -t vfat
> (sda1 yerine sda)
> ve belleği mount etmeyi başardım. 
> Fakat sda1 yerine sda olması biraz tuhaf geldi.
> Bu durum normal mi?

Eğer depolama alanı herhangi bir disk bölümü içermiyorsa gayet normal :)
Bazı cihazlar bu şekilde çalışıyor.


> Ayrıca isocharset=iso-8859-9 değillde iocharset=iso8859-9 
> (iso sonrası '-' karekteri yok) şekinde yazınca sorun yok fakat 
> iocharset=iso-8859-9 iadesini kullanınca dosya sistemi türünü
> belirtmelisiniz gibi
> bir hata veriyor. dosya sistemini belirtip deneyince ise , dosya
> sisteminin yanlış olduğunu,
> geçersiz olduğunu söylüyor. 
> /log/messages ta ise farklı bir ileti var:
> kernel: Unable to load NLS charset iso-8859-9
> bunun nedeni ne olabilir. 
> Cevaplarınız için teşekkürler.

"iocharset" seçeneği her dosya sistemi için kullanılmaz, hangi dosya
sistemi ile hangi seçenekleri kullanabileceğinizi öğrenmek için; "man
mount" .

Aldığınız hatanın sebebi kullanılan dil desteği standart Debian
çekirdeğinde çekirdek modülü olarak derlenir. Türkçe desteği için
nls_cp857 ve nls_iso8859-9 modüllerinin yüklü olması gerekiyor.

İyi akşamlar.

-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' : Born to use Debian.
`. `'  GPG KeyID: 3DD6DF91
 `-  Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: