[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mplayer sorunuSal, 2005-07-05 tarihinde 16:12 +0300 saatinde, Aydin Ustun yazdı:
> Merhaba,

Merhaba,

> Aslinda kaboodle ile bir sorunum yok. Filmdeki alt yazi dosyasini
> kullanabilmek icin  mplayer i yuklemek durumunda kaldim. Kurulumu
> (font dosyalari ile birlikte) tamamladiktan sonra, komut satirinda
> dosya adini belirterek calistirdigimda,
> 
> CPU: Intel Pentium 4/Xeon/Celeron Foster (Family: 8, Stepping: 7)
> Detected cache-line size is 64 bytes
> CPUflags:  MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
> Compiled for Debian.
> 
> 
> Failed to open /dev/rtc: Permission denied (it should be readable by
> the user.)
> Opening joystick device /dev/input/js0
> Can't open joystick device /dev/input/js0 : Permission denied
> Can't init input joystick
> Setting up LIRC support...
> mplayer: could not connect to socket
> mplayer: No such file or directory
> Failed to open LIRC support.
> You will not be able to use your remote control.
> 
> seklinde bir mesaj aliyorum. Nasil bir cozum izlemem gerekir.

İnanın bu hata mesajı MPlayer kullanan neredeyse herkeste veriyordur,
pek önemli hatalar değil ve MPlayer işini yapmaya devam eder.

> tesekkurler,
> aydin

-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: