[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ethernet sorunu
--- ozguc gonul <ozgucgonul@yahoo.com> wrote:

> Selamlar, 
> 
> makinemde DeMuDi dagýtýmý yuklu, dun internete
> girmis,
> istedigim birkac programý install etmistim. update
> inide yapmýstým. Amsn chat programýnýda
> kullanmýstým.
> 
> fakat bugun makineyi actýgýmda nete giremiyordum,
> dpkg-reconfigure etherconf ile tekrar yapýlandýrmaya
> calýstým lakin ethernet bulunamadý msjý verdi.
> yapýlandýrma olmadý. Donanýmsal sorun oldugunu
> sanmýyorum, windowsta su anda calýsýyor. Ki
> debiandada
> dune kadar sorun yoktu.
> 
> etherconf 'da host name, domain name cýkýyor.
> Bunlarý
> enterla geciyorum sadece, cunku ne yazacagýmý
> bilmiyordum. Sistem acýldýgýnda hata veriyor, yinede
> giris yap diyerek giriyorm. hatalarý pek
> anlayamadýgýmdan acýklayamýyorum. Cok onemli
> oldugunu
> dusunmedim cunku, ayný hatalarla sorunsuz
> kullanabilmistim interneti.
> 
> Daha baska nelere bakabilirim? son care olarak
> yeniden
> mi yuklemeliyim, ki linuxda buna gerek olacagýný
> dusunmuyorum.
> 
> sevgiler.
> 
> 
> 		
> ____________________________________________________
> 
> Yahoo! Sports 
> Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football
> 
> http://football.fantasysports.yahoo.com
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 		
__________________________________ 
Do you Yahoo!? 
Yahoo! Mail - Find what you need with new enhanced search. 
http://info.mail.yahoo.com/mail_250Reply to: