[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ethernet sorunuSelamlar, 

makinemde DeMuDi dagýtýmý yuklu, dun internete girmis,
istedigim birkac programý install etmistim. update
inide yapmýstým. Amsn chat programýnýda kullanmýstým.

fakat bugun makineyi actýgýmda nete giremiyordum,
dpkg-reconfigure etherconf ile tekrar yapýlandýrmaya
calýstým lakin ethernet bulunamadý msjý verdi.
yapýlandýrma olmadý. Donanýmsal sorun oldugunu
sanmýyorum, windowsta su anda calýsýyor. Ki debiandada
dune kadar sorun yoktu.

etherconf 'da host name, domain name cýkýyor. Bunlarý
enterla geciyorum sadece, cunku ne yazacagýmý
bilmiyordum. Sistem acýldýgýnda hata veriyor, yinede
giris yap diyerek giriyorm. hatalarý pek
anlayamadýgýmdan acýklayamýyorum. Cok onemli oldugunu
dusunmedim cunku, ayný hatalarla sorunsuz
kullanabilmistim interneti.

Daha baska nelere bakabilirim? son care olarak yeniden
mi yuklemeliyim, ki linuxda buna gerek olacagýný
dusunmuyorum.

sevgiler.


		
____________________________________________________ 
Yahoo! Sports 
Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football 
http://football.fantasysports.yahoo.comReply to: