[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kurulum Sonrası X Server ProblemiMerhaba,

On Tue, 2005-05-10 at 12:10 +0300, Abdullah Teke wrote:
> Dün radikal bir karar ile Sistemimde kullandığım Slackware yerine
> Debian kurmaya karar verdim. İlk defa kurmam nedeniyle sorunsuz bir
> kurulumu beklemek fazla olurdu. Kurulum tamamlanınca startx ile
> masaüstünü başlatmak istedim fakat şu hatayı aldım.
> 
> Screen(s) found but non have a usable configuration

XFree86 4.x ile birlikte xf86cfg adında bir araç geliyor:

    http://skyblue.gen.tr/sunumlar/slackware/swconf-X11-xf86cfg.html

    xf86cfg -textmode
    
gibi bir komutla sisteminizi kolaylıkla yapılandırabilirsiniz.

İyi eğlenceler,
-- 
.O.
..O  Enver ALTIN          |  http://skyblue.gen.tr/
OOO  Software developer @ Parkyeri | http://www.parkyeri.com/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: