[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian'ı yeni sabit disk'e aktarmak>  2)Uzunca bir süredir makineye yüklenip kaldırılan yığınla program
> oldu, bu programları kaldırırken kütüphanelerinde beraberinde
> kalkmadığı dikkati mi çekti bu fazlalık kütüphanleri kaldırmanın bir
> yolu var mı? (gerek var mı?)

tam bu amacınıza uygun bir araç var: deborphan

herhangi bir bağımlılığı olmayan paketleri listeler. Varsayılan ayarı
sadece kütüphanelerdir.


> 
> Teşekkürkler Alp Özkan
-- 
Can Burak Çilingir | canburak@jabber.org
http://canb.net/   | icq#10720999
http://knuth.cs.bilgi.edu.tr/~canburak/blog/index.php?entry=entry050410-145716

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: