[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian ile ubuntu arasındaki farkMerhaba,

On Sun, 2005-05-01 at 12:22 +0300, Serdar Ceyhun wrote:
> Türkçe için duyarlılığınızı anlayabiliyorum ama hepimiz gelen
> mesajlardaki dilbilgisi hatalarını gruba yazarsak biraz garip olmaz mı
> sizce?

Açıkçası bu konuda çok da duyarlı değilim, hatta umursamıyorum.
Dilbilgisi konusunda gerekli bilgiler bildiğim kadarıyla ilkokulda
veriliyor. Bu kadar sabırlı olduğumu sanmıyorum.

Ara sıra insanın düzeltesi geliyor, diyelim :)
-- 
.O.
..O  Enver ALTIN          |  http://skyblue.gen.tr/
OOO  Software developer @ Parkyeri | http://www.parkyeri.com/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: