[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ULAKNET kesinti (http://announce.metu.edu.tr/show.php?whereami=showdetails&TR=en_&id=1552)>http://announce.metu.edu.tr/show.php?whereami=showdetails&TR=en_&id=1552

>Değerli Kullanıcılarımız,

>Üniversite ve araştırma kurumlarının bağlı olduğu Ulusal Akademik
Araştırma Ağı (ULAKNET)'in Telekom hatlarında 24 Şubat 2005 Perşembe
sabahı oluşan ve sebebi belirlenemeyen bir sorun nedeniyle Ankara
üzerinden çıkış sağlanan tüm üniversitelerle (Ankara ve doğusunda
kalan) birlikte Üniversitemizin ULAKNET bağlantısı kesilmiştir.

>ULAKNET tarafında sürdürülen çalışmaların uzaması üzerine, aynı gün
saat 11:30'dan itibaren e-posta, dns ve web ön bellekleme (yerleşke
dışı web sayfaları erişimi) gibi öncelik taşıyan servisler yedek
hattımız üzerinden hizmet vermeye başlamıştır.

>ULAKNET'teki sorunun giderilmesi için TÜBİTAK-ULAKBİM tarafindan
çalışmalar sürdürülmektedir. Ancak sorunun halen tümüyle giderilememiş
olduğu gözönüne alınarak diğer yedek hattımız üzerinden servis
alınabilmesi amacıyla gerekli girişimlerde bulunulmuş ve TTNET
üzerinden ek kapasite temin edilerek, yerleşke internet servisi
verilmeye başlanmıştır.

>Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

>Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıReply to: