[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

knoppix ile sistem kurtarmaMerhaba

1 saat öncesine kadar gayet güzel çalýþan sarge sistemim diskimin 4. bölümüne istanbulx kurmamýn ardýndan açýlýþta hiçbir modülü yüklemez hale geldi. Ethernet kartýmý bile tanýmýyor.

Benim lilo yu yeniden ayarlama çabalarým kernel panic ile sonlandý.

Bende knoppix cd si ile açtýðým sistemimde bulunan bölümleri rw olarak mount edip root olarak

chroot /mnt/hdb2 

komutu ile sarge sistemimi kök olarak ayarladým.
(aksi takdirde grub diske yazýlamýyor diyordu)

grub-install /dev/hdb2  dediðimde 

/sbin/grub-install:line477 : /dev/null: permission denied
The file /boot/grub/stage1 not read correctly

diyor

normal olarak

grub

yazýp

> root (hd1,1)  dediðimde ise 

selected disk does not exist

diyor.

Aklýma gelen baþka biir çözüm kalmadý.  Sistemi yeniden kurmak istemiyorum. Ne yapabilirim  ?

Not: Apayrý bir primary partitiona kurduðum istanbulx in sarge bu hale nasýl getirebildiðini ise halen çözebilmiþ deðilim.


Reply to: