[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Postgresql Kurulum Sonr ası Hatasımerhaba;

göstermiş olduğun yöntemle kurulumu tamamladım. 

teşekkürler;


On Fri, 4 Feb 2005 22:27:44 +0200, Recai Oktas <roktas@omu.edu.tr> wrote:
> * Hayri Kılıç [2005-02-04 22:10:23+0200]
> > Postgresql i denemek ve öğrenmek amacıyla debian sistemime kurduğumda
> > aşağıdaki hatayı alıyorum,;
> > [...]
> > The database cluster will be initialized with locale tr_TR.
> > [...]
> > creating template1 database in /var/lib/postgres/data/base/1... FATAL:
> >  XX000: failed to initialize DateStyle to "ISO, MDY"
> > LOCATION:  InitializeGUCOptions, guc.c:1867
> 
> Bu hata, postgres 8.0'da duzeltilen bir Turkce bug:
> 
>     http://archives.postgresql.org/pgsql-bugs/2004-12/msg00150.php
> 
> Kurulumu 'LC_CTYPE=C' ile yapin.  Kurulum sonrasinda postgres baslangic
> betigine de bunu eklemek gerekebilir (?).
> 
> --
> roktas
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 


-- 
do or do not there is no try -- Master Yoda --Reply to: