[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mdadm - raid 0Merhaba,

On Wed, 2005-02-02 at 12:55 +0200, Can Burak Cilingir wrote:
>     2 IDE kanalından bağlı 4 adet 250GB'lık diskin 240 GB lık
>     bölümlerini mdadm yardımı ile raid 0 olarak birleştirdim ve
>     üzerinde ext3 dosya sistemi yapılandırdım. Ayrıca hdparm ile
>     mümkün olan seçenekleri açtım. ardından yapının hızını test
>     etmek için "time dd if=/dev/zero of=[raid0 üzerinde bir dosya]"
>     ile yazım süresini aldım, ardından da standart bir bölüm
>     üzerinde yazım süresini aldım. Yazım testinin hemen ardından
>     okuma testini de "cat [deminki dosya] > /dev/null" ile yaptım
>     fakat raid0 dan umduğum performans artışını gözlemleyemedim.
>     nerede ise hiç performans artışı yoktu.

RAID 0 olduğundan emin olmak gerek. Ayrıca performans testleri için
dosya sistemini sync mount etmekte fayda var. Veya doğrudan md aygıtına
yazmayı deneyebilirsin. Sorun ext3'de de olabilir.
    
>     Ayrıca bölümü bağlama süresi de yaklaşık 10 saniyeyi buluyor.
>     Unutmadan söyleyeyim raid dizisi sorunsuz yaratılıyor.

Galiba ext3 kabahatli burada. dmesg/syslog/messages'de birşeyler var mı?
-- 
Enver ALTIN          |    http://skyblue.gen.tr/
Software developer @ Parkyeri |   http://www.parkyeri.com/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: