[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mdadm - raid 0Merhaba,
    2 IDE kanalından bağlı 4 adet 250GB'lık diskin 240 GB lık
    bölümlerini mdadm yardımı ile raid 0 olarak birleştirdim ve
    üzerinde ext3 dosya sistemi yapılandırdım. Ayrıca hdparm ile
    mümkün olan seçenekleri açtım. ardından yapının hızını test
    etmek için "time dd if=/dev/zero of=[raid0 üzerinde bir dosya]"
    ile yazım süresini aldım, ardından da standart bir bölüm
    üzerinde yazım süresini aldım. Yazım testinin hemen ardından
    okuma testini de "cat [deminki dosya] > /dev/null" ile yaptım
    fakat raid0 dan umduğum performans artışını gözlemleyemedim.
    nerede ise hiç performans artışı yoktu.
    
    Ayrıca bölümü bağlama süresi de yaklaşık 10 saniyeyi buluyor.
    Unutmadan söyleyeyim raid dizisi sorunsuz yaratılıyor.
    
    atladığım birşey mi var?
-- 
Can Burak Çilingir @ cs
http://canb.net/
canburak@jabber.org

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: