[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

yok boyle bir olay yaaz onceki yazýyý daha önce kedit ile yazmýþtým. oradan
kopyalayýp yollamak istedim iki gündür uðraþýyorum
yollayamadým failure to delivery hatasý yedim sürekli.

þimdi elle yazdým tekrardan gitti. yok böyle bir olay
ya... fonttan falan mý kaynaklandý artýk ne oldu
anlamadým ama birþey olduðu kesin !


		
__________________________________ 
Do you Yahoo!? 
Check out the new Yahoo! Front Page. 
www.yahoo.com 
 Reply to: