[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sarge kurulumunda grub ve lilo nun yüklenme sorunu.Nov 7 00:45:16 grub-installer: info: Installing grub on '(hd0)'
Nov 7 00:45:16 grub-installer: info: grub-install supports --no-floppy
Nov 7 00:45:16 grub-installer: info: Running chroot /target
/sbin/grub-install --recheck --no-floppy "(hd0)"
Nov 7 00:45:32 grub-installer: error: Running 'grub-install --recheck
--no-floppy "(hd0)"' failed.
Nov 7 00:49:00 main-menu[332]: (process:20566): local: 36: --: bad
variable name
Nov 7 00:49:00 main-menu[332]: WARNING **: Configuring
'grub-installer' failed with error code 1
Nov 7 00:49:00 main-menu[332]: WARNING **: Menu item 'grub-installer' failed. 
Nov 7 00:49:00 main-menu[332]: INFO: Modifying debconf priority limit
from 'high' to 'medium'
Nov 7 00:49:00 debconf: Setting debconf/priority to medium
On Sun, 7 Nov 2004 00:30:31 +0200, alp ozkan <alpozkan@gmail.com> wrote:
> Oluşan hataları kaydetmedim üzgünüm, makineyi test etmek amacıyla
> woody kurulumuna başlamıştım ama iptal edip tekrar sarge'ı deniyorum.
> Aynı sonuçları alırsam bu sefer syslog da ne olup bittiğini yazmaya
> çalışacağım.
> 
> 
> 
> 
> On Sun, 7 Nov 2004 00:01:05 +0200, Recai Oktas <roktas@omu.edu.tr> wrote:
> > Selam,
> >
> > * alp ozkan [2004-11-06 23:51:25+0200]
> >
> >
> > > Evdeki eski makineme(PII 300) bir saat kadar önce DL'u jigdo ile
> > > yaptığım ssarge'ı yüklemeye deniyorum. Makine de Grub kurulumu
> > > sırasında hd0'a grubun kurulamadığı aynı şekilde hd1 (ext3), hd5
> > > (reiserfs) ve son olarak floppy üstüne de grub kurulamadı.  Aynı
> > > şekilde Lilo kurulumuda başarısız. öncelikle hd hatası düşünmek
> > > gerekir fakat fd0'a kurulum yapılamaması bu olasılığıazaltıyor gibi
> > > geliyor.
> > >
> > > grub bios ayarlarını algılama sırsında takılıyor ve hata veriyor
> > > lilo yaklaşık yarım saattir setup lilo da takılı kaldı.
> > >
> > > Kurulum daki bu hata nerden kaynaklanıyor sizce.
> >
> > VT4'deki (ctrl-alt-f4) loglar (veya /var/log/syslog) Grub kurulumu
> > sirasinda ne diyor?
> >
> > --
> > roktas
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> >
> >
> 
> --
> "may the force be with you."
> 


-- 
"may the force be with you."Reply to: