[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sarge kurulumunda grub ve lilo nun yüklenme sorunu.Oluşan hataları kaydetmedim üzgünüm, makineyi test etmek amacıyla
woody kurulumuna başlamıştım ama iptal edip tekrar sarge'ı deniyorum.
Aynı sonuçları alırsam bu sefer syslog da ne olup bittiğini yazmaya
çalışacağım.
On Sun, 7 Nov 2004 00:01:05 +0200, Recai Oktas <roktas@omu.edu.tr> wrote:
> Selam,
> 
> * alp ozkan [2004-11-06 23:51:25+0200]
> 
> 
> > Evdeki eski makineme(PII 300) bir  saat kadar önce DL'u jigdo ile
> > yaptığım ssarge'ı yüklemeye deniyorum.  Makine de Grub kurulumu
> > sırasında hd0'a grubun kurulamadığı aynı şekilde hd1 (ext3), hd5
> > (reiserfs)  ve son olarak floppy üstüne de grub kurulamadı.   Aynı
> > şekilde Lilo kurulumuda başarısız. öncelikle hd hatası düşünmek
> > gerekir fakat  fd0'a kurulum yapılamaması bu olasılığıazaltıyor gibi
> > geliyor.
> >
> > grub bios ayarlarını algılama sırsında takılıyor ve hata veriyor
> > lilo yaklaşık yarım saattir setup lilo da takılı kaldı.
> >
> > Kurulum daki bu hata nerden kaynaklanıyor sizce.
> 
> VT4'deki (ctrl-alt-f4) loglar (veya /var/log/syslog) Grub kurulumu
> sirasinda ne diyor?
> 
> --
> roktas
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 


-- 
"may the force be with you."Reply to: